हाम्रो संमृद्धि पर्यटन क्षेत्रको विकासले संभव छ ।

मंसिर १३, पोखरा-हाम्रो संमृद्धि पर्यटन क्षेत्रको विकासले संभव छ । पूर्वाधार विकासमा जोड, नयाँ गन्तव्यको खोजि र प्रवर्धन गरौं ।

Facebook Comments