मौसमा परिर्वतन भएपछि चिसो बडेको छ। पोखराको न्युरोड को फोटो

Facebook Comments