पोखरा १६ अर्मलामा हुर्किरहेको धानवाली र हरियाली वातावरण(फोटो)

पोखरा १६ अर्मलामा हुर्किरहेको धानवाली र हरियाली वातावरण
अनलाइनअन्नपूर्ण/पोखरा, साउन २२/फोटो :आरजू विष्ट सल्यानी

Facebook Comments