पोखरामा सागको भव्य उद्घाटन हेर्नुहोस (फोटो फिचर )

पोखरामा सागको भव्य उद्घाटन
पोखरामा सागको भव्य उद्घाटन
पोखरामा सागको भव्य उद्घाटन
पोखरामा सागको भव्य उद्घाटन
पोखरामा सागको भव्य उद्घाटन
पोखरामा सागको भव्य उद्घाटन
पोखरामा सागको भव्य उद्घाटन

फोटो :दीननाथ बराल

Facebook Comments