देश चिनौं, आन्तरीक तथा बाह्य पर्यटकलाई देश चिनाऔं ।

माघ १८, पोखरा-पर्यटनको विकास गरौं । देश चिनौं र आन्तरीक तथा बाह्य पर्यटकलाई देश चिनाऔं ।

Facebook Comments