तस्विर आफैं बोल्छ । ‘के तपाँईको प्रतिवद्धा छ ? हामीलाई विश्वास छ, हामी सक्छौं ।’

अन्नपूर्णअनलाई/पुस १४, पोखरा -के तपाँईको प्रतिवद्धा छ ? हामीलाई विश्वास छ, हामी सक्छौं ।


Facebook Comments