के ब्रह्माण्डमा हामीले महसुस गरेको भन्दा बढी आयामहरू हुन सक्छन् ?

पोखरा, फागुन १०-स्ट्रिंग थियोरी प्रत्येक चीजको कल्पित सिद्धान्त हो जुन भौतिक विज्ञहरूले आशा गर्छन् कि एक दिन वर्णन गर्नेछ … सबै कुरा ।

सबै शक्तिहरू, सबै कणहरू, सबै अवरोधहरू, सबै चीजहरू एकल सैद्धांतिक छातामुनि, जहाँ हामीले देखेका सबै थोरै, कम्पनका तारहरूका नतिजा हुन् । सिद्धान्तवादीहरू १९६० को दशकदेखि नै यस विचारमा काम गरिरहेका छन । र उनीहरूले बुझेका पहिलो चीजहरू यो हो कि सिद्धान्तले काम गर्नको लागि त्यहाँ प्रयोग गरिएको चार भन्दा बढी आयामहरू हुनुपर्दछ ।

तर त्यो विचार पागल जस्तो छैन जस्तो देखिन्छ भनेका छन्, पाउल सटरले स्पेस डट कमका लागि लेखेका छन् ।

Facebook Comments