अन्नपूर्ण गाउपालीका फेदी बाट देखीएको दृश्य

अन्नपूर्ण गाउपालीका फेदी बाट देखीएको दृश्य

फोटो :सुसिल ज्वारचन

अन्नपूर्ण गाउपालीका फेदी बाट देखीएको दृश्य फोटो सुसिल ज्वारचन
Facebook Comments